93 285 08 09

Avís legal

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI+CE), se li informa:

L’empresa titular de la pàgina https://www.ti-bcn.com/es:

Raó Social: TOT IMPRESSIO S.L.
CIF: B60885746
Domicili: C. Llull 48-52 Àtic 4a, 08005 de Barcelona (BARCELONA)
Telèfon: 932850809
Email: info@ti-bcn.com
Dades Registrals: Registre Mercantil de Barcelona, volum 28389, foli 120, fulla B134525 Inscripció 1a

El present Avís Legal es troba redactat en idioma Castellà.

Els Seus Dades

La informació o dades personals que l’usuari faciliti seran tractats d’acord amb el que s’estableix en les Polítiques de Protecció de Dades. En fer ús d’aquesta pàgina web l’usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que es facilitin són verídiques i es corresponen amb la realitat.

Privadesa / Protecció de dades personals

TOT IMPRESSIO S.L. compleix amb les directrius del Reglament General de Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679) i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Per a això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Nom de l’empresa creadora del lloc web , farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

A més a més, TOT IMPRESSIO S.L. creadora del lloc web informa que compleix amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà a l’usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

Menors d’edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d’edat. TOT IMPRESSIO S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan TOT IMPRESSIO S.L. tingui coneixement que existeixen en el seu fitxer dades de caràcter personal d’un menor, procedirà immediatament a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions de l’usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

L’usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se al incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

L’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial i Intel·lectual

TOT IMPRESSIO S.L. per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TOT IMPRESSIO S.L. o bé dels seus llicenciants.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TOT IMPRESSIO S.L.. Tots els drets reservats.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TOT IMPRESSIO S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de TOT IMPRESSIO S.L.

Dret d

‘exclusió

TOT IMPRESSIO S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions d’Ús del portal.

TOT IMPRESSIO S.L. perseguirà el incompliment de les Condicions d’Ús del portal, així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

TOT IMPRESSIO S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com en les Condicions Generals de Contractació aquí determinades.

TOT IMPRESSIO S.L. no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del seu lloc web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeixi o els utilitzi.

En el cas que a https://www.ti-bcn.com/ es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, TOT IMPRESSIO S.L. creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TOT IMPRESSIO S.L. creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d’ús de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i TOT IMPRESSIO S.L., es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles. Per a la solució de qualsevol conflicte que pogués sorgir, l’usuari i TOT IMPRESSIO S.L. es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.